Ticari Araç ile Binek Araç Kiralama Arasındaki Vergi Farkı

Ticari araçlar, bilindiği üzere genellikle şirketlerin taşımacılık vb. faaliyetlerinde kullanılıyor. Binek araçlar ise daha çok şirket çalışanlarının bireysel ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak adına kiralanıyor. Kurumsal ticari ve binek araç kiralama arasındaki farklardan bir diğeri de vergi noktasında ortaya çıkıyor. Evet, doğru okudunuz. Ticari araç kiralama ile binek araç kiralama hizmetlerinde vergisel açıdan farklı yaptırımlar uygulanıyor. Buyurun, kurumsal kiralamada ticari araç ile binek araç arasındaki vergi farkını hep birlikte masaya yatıralım!

1. Ticari Araç ile Binek Araç Kiralamada Vergi Farklarının Nedenleri

Ticari araçlar, adı üstünde işletmelerin ticari faaliyetini yürütmelerine hizmet ediyor. Dolayısıyla bu araçlar ülke ekonomisinin önemli birer parçası olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle şirketlere uygulanan vergi politikaları, pek çok yönden ticari araç kullanımını teşvik ediyor. Şirket nezdinde ticari araç kiralamanın avantajları arasında yer alan vergi indirimleri sayesinde işletmeler, bütçelerini araç satın almak yerine istihdamı artırmaya ve ülkenin ekonomik büyümesini desteklemeye ayırabiliyor.

Kurumsal binek araç kiralama hizmeti ise genellikle şirket içerisindeki kişisel ulaşım ihtiyaçları için tercih ediliyor. Ayrıca toplu taşıma araçlarının yanı sıra kiralık binek araç kullanılması trafik yoğunluğunun artmasında da pay sahibi oluyor. İşte bu nedenle kurumsal ticari araç kiralama hizmeti (her ne kadar binek araçlar da şirketlerin faaliyetlerini sürdürmelerine ve ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlasa da) devlet tarafından daha fazla destekleniyor.

2. Ticari Araç ile Binek Araç Kiralama Arasındaki KDV Farkı

2024 yılı itibarıyla şirketler ve Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi olmayan vatandaşlar tarafından ilk kez yapılan sıfır binek veya ticari araç kiralama işlemlerinde yüzde 20 oranında KDV alınıyor. Ticari araç kiralama hizmetinde ödenmesi gereken bu yüzde 20’lik tutar, şirketlerin ödemesi gereken KDV vergisi tutarından düşülebiliyor. Bu sayede kiralama faturasındaki KDV’yi indirim konusu yapmak mümkün oluyor. Fakat KDV Kanununun 30/d maddesi uyarınca, binek araçlardan alınan KDV indirim konusu yapılamıyor.

3. Ticari Araç ile Binek Araç Kiralama Arasındaki ÖTV Farkı

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tüm araçlardan bir defaya mahsus olmak üzere alınıyor. Ticari araçlarda ÖTV hesaplaması yapılırken gümrük tarifeleri esas alınıyor. Bu tür araçlardan yüzde 1 ila yüzde 15 arasında ÖTV alınıyor. Bu doğrultuda aracın fiyatının yüzde 1 ila 15’i kadar vergi indirimi de yapılabiliyor.

ÖTV indirimi ticari araçlarda motor hacmine göre uygulanıyor. Panel ve midibüslerde yüzde 15, çift kabin pick up'larda ve tırlarda yüzde 4 oranında ÖTV tutarı oluyor. Gümrük tanımlarına göre hafif ticari araçların ÖTV oranı ise daha düşük ve sabit tutuluyor. Binek araçlarda ödenmesi gereken ÖTV tutarı da yine motor silindir hacmine ve vergisiz satış tutarına göre belirleniyor. Bu araçlarda en düşük ÖTV oranı, yüzde 45’ten başlayarak yüzde 220’ye kadar yükseliyor.

4. Ticari Araç ile Binek Araç Kiralama Arasındaki MTV Farkı

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), adından da anlaşılabileceği üzere trafiğe kayıtlı olan motorlu taşıtlar için tahsil ediliyor. MTV hesaplaması aracın yaşı, cinsi, motor silindir hacmi ve ağırlığı baz alınarak yapılıyor. Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi uyarınca bu verginin yılda iki defa ödenmesi gerekiyor. MTV oranları her motorlu araç için belirli özellikler doğrultusunda ayrı ayrı hesaplanıyor.

2024 yılı MTV oranları, 2018 öncesinde alınan araçlar için en düşük 987 TL, en yüksek 26 bin 654 TL olarak hesaplanıyor. 2018 sonrasında alınan araçlar içinse en düşük MTV ödemesi 987 TL, en yüksek tutar ise 31 bin 991 TL olarak belirtiliyor. Ticari araç kiralama hizmetlerinde ödenmesi gereken MTV oranı da vergiden düşülebiliyor. Bununla birlikte şirket için araç kiralama işlemlerinde KDV, ÖTV ve MTV gibi vergi ödemeleriyle genellikle doğrudan filo kiralama firması ilgileniyor.

5. Ticari Araç ile Binek Araç Kiralama Arasındaki Diğer Vergi ve Harç Farkları

Vergi Usul Kanununun 320’nci maddesi gereğince, binek araç kiralayanlara veya çeşitli şekillerde işletenlere ait binek otomobiller için amortisman kıst olarak; yani kiralama ve işletme için özel süre düzenlemesine göre hesaplanıyor. Ticari araçlar söz konusu olduğunda ise amortismanlarda herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Bu nedenle kıst amortisman olmaksızın hesaplama yapılıyor.

Vergi mükellefi olmayan kişiler ya da kurumların da aynı minvaldeki kişi ve kurumlardan araç kiralama imkanı bulunuyor. Ancak bu durumda yapılan işlem kurumsal değil, bireysel araç kiralama oluyor. Bu durumda ise vergi indiriminden yararlanmak mümkün olmuyor. Nitekim vergi mükellefi olmayan kişi ve kurumlar genellikle binek araç kiralama hizmetleriyle ilgileniyor. Benzer nitelikteki kişi ve kurumlardan yapılan araç kiralamalarda, yüzde 20 oranında gelir vergisi stopajı ve yüzde 20 oranında KDV ödemesi birlikte yapılıyor. Aynı zamanda yüzde 0,15 oranında Damga Vergisi Beyannamesi ücreti de işleme alınıyor. Tüm bu giderler aracı kiralayan kiracı tarafından ödeniyor.

6. Ticari Araçla Binek Araç Arasında Gider Kısıtlaması Farkı

Binek ve ticari araç kiralamada gider kısıtlamaları da vergisel açıdan ele alınması gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Gelir Vergisi Kanununun 40 ve 68’inci maddeleri ile 7194 sayılı kanunun 13 ve 14’üncü maddeleri doğrultusunda yalnızca binek araçlar için gider kısıtlaması uygulanabiliyor.

Şirketinizin ulaşım ve taşımacılık faaliyetlerini yürütebilmek, mali avantajlardan yararlanabilmek ve en iyi sıfır araç modelleriyle şirketinizin prestijini artırabilmek için Hedef Filo’nun ticari araç kiralama ve binek araç kiralama hizmetlerine göz atabilirsiniz. Hadi, uzun dönem kiralama avantajları Hedef Filo’da sizi bekliyor!