• 1
  • 2

Kurumun maliyet ve operasyon yapısına uygun araçlar ve finansman modeli belirlenir. Kiralama sözleşmesinin sonrasında belirlenen araçlar Hedef Filo tarafından satın alınır, plaka ve ruhsat işlemleri yapılır; zincir, yangın söndürücü ve ilk yardım paketi gibi gerekli donanımlar eklenir. Sigorta işlemleri Hedef Filo tarafından süratle çözümlenir ve kira süreci boyunca takip edilir. Tedarik edilen araçlar kurumun belirlediği bölgelerde kurumun yetkililerine teslim edilir. Araç mülkiyeti ile ilgili tüm riskler Hedef Filo tarafından alınır ve hizmet alan kurumlar Hedef Filo’nun sunduğu avantajlardan faydalanmaya başlar. Hedef Filo tarafından kiralanmış araçların bütün periyodik bakımları ve onarımları, Türkiye genelinde anlaşmalı servislerde servis önceliği alarak gerçekleştirilir. 7/24 ulaşılabilen Hedef Filo’nun desteğiyle, kurum yetkilileri hertürlü soruları için gerekli süreçler konusunda yönlendirilir. Araçlarla ilgili olarak, kurumların muhasebelerine, önceden belirlenmiş tutar karşılığı tek bir fatura düzenli olarak gönderilir. Aracın yasal ve vergisel yükümlülükleri sözleşme süresince Hedef Filo tarafından takip edilir ve ödenir. Belirlenen kira dönemi sona erdiğinde araç, Hedef Filo ’ya iade edilir.

Müşteri/Müşteri Adayı, işbu bağlantıya giriş yaparak Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş.’ye, kişisel verilerinin saklanması, işlenmesi, reklam ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunulması ve Müşteri/Müşteri Adayı’na kampanyalar, promosyonlar, yenilikler ve her ne nam altında olursa olsun her türlü pazarlama materyalinin çeşitli iletişim yolları vasıtasıyla paylaşılması amacıyla kullanılmasına, kişisel verilerin bu amaçla yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişiler ile paylaşılmasına, bu kapsamda ve bu amaçlar doğrultusunda Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş.’den ticari elektronik iletiler almaya peşinen onay verir.