İnsan Kaynakları

“Mutlu müşteri, mutlu çalışan ve mutlu tedarikçi” ilkesine inanıyor, çalışanlarımızı iş yaklaşımımızın merkezine yerleştiriyoruz.

Hedef Filo takımına, yüksek iş bilgisine, yetkinliğe ve iş ahlakına sahip bireyleri dahil ediyor, onların kişisel ve mesleki gelişimlerine destek oluyoruz. Takım arkadaşlarımızın sahip oldukları bilgi, yetenek ve becerileri en verimli şekilde ortaya koyabilmeleri için gerekli ortamı oluşturmaya çalışıyoruz.

Değerlerimiz;

Müşteri Odaklılık; Müşterilerimizi dinler, ihtiyaçlarını anlar, beklentilerinin üzerine çıkmak için özen gösterir ve hızlı çözüm üretiriz.

Takım Çalışması; Hedef Filo olarak, uyum ve paylaşım içinde keyifle çalışır, birbirimizden aldığımız güç ile ortak amacımıza ulaşırız. “Ben” odaklı değil “Biz” odaklı düşünmeye değer veririz.

Sürekli Gelişim; İşimizi her gün daha iyi yapmak için sürekli sorgular, araştırır, kişisel gelişime zaman ayırır, yetenek ve yetkinliklerimizin gelişimi için yatırım yaparız. Bireysel üretkenliği destekleriz.

İş ve Özel Yaşam Dengesi; Hedef Filo olarak, iş ve özel yaşam dengesinin sağlanması ve sürdürülebilirliği bizim için oldukça önemlidir.

Yenilikçilik; Araştırma ve geliştirmeye önem vererek, şirketimize ve müşterilerimize artı değer sağlayacak; fikir, yöntem ve çözümler üretiriz.

Sonuç Odaklılık; Hedefimize odaklanır, doğru sonuca kararlılıkla ve zamanında ulaşırız.

Hedef Filo’da işe alım, pozisyonun gerektirdiği teknik bilgi ve yetkinliklere sahip, şirket kültürü ile uyumlu ve kültürümüze katkıda bulunabilecek adayların organizasyona kazandırılması açısından en önemli süreçlerden biridir.

İşe alım ekibimiz; web sitemiz, kariyer portalları, iç başvurular ve referans aracılığı ile bize ulaşan başvuruları titizlikle değerlendirdikten sonra adayları sürece dahil eder.

İşe Alım sürecimiz genel olarak;

 • Mülakat Daveti ve Bilgilendirme: Adaylarımız mülakata davet ediyor ve onları mülakat detayları hakkında öncesinde bilgilendiriyoruz.
 • Mülakat Süreci: Adaylarımız, İşe alım ekibimiz, bölüm yöneticilerimiz, direktörlerimiz ile görüşmeler yaparak şirketimizi tanır, pozisyon hakkında bilgi alır, kendilerini anlatır; keyifli ve verimli bir mülakat deneyimi yaşar.
 • Değerlendirme Araçları: Pozisyon bazında farklı değerlendirme araçları uygulanabilir. Genel Yetenek Testi, İngilizce Seviye Tespit Testi, Kişilik Envanteri, Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Uygulaması bu araçlardan bazılarıdır.
 • Pozisyonlar için uygun bulunan adayların referans kontrollerini gerçekleştirdikten sonra, teklif sürecine geçiyor, süreçte birlikte ilerleyemeyeceğimiz adaylarımıza e-posta yolu ile bilgilendirme yapıyoruz.
 • Hedef Filo’daki açık pozisyonlara aşağıdaki başvuru butonundan ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU YAP

Hedef Filo’da rekabetçi ve şirket stratejilerine uygun ücretlendirme ve yan hak sistemimiz bulunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda her sene düzenli olarak ücret araştırmalarına katılarak tüm sektörlerin ücret seviyelerini yakından takip ederiz.

Hedef Filo ücretlendirme sistemi, yazılı görev tanımlarına istinaden, pozisyonun iş büyüklüğü, yetki ve sorumluluk düzeyine göre oluşturulur ve uzmanlık alanları baz alınarak yapılır.

Ücretler brüt olarak yılda 12 maaş üzerinden, TL para birimi olarak ödenir.

Ücret artışlarını, yılda bir defa Ocak ayında yaparız. Genel ücret artış oranının belirlenmesinde, enflasyon verileri, genel piyasa verisi ve sektörel ücret verilerini dikkate alırız.

Yılda bir kez şirket iş sonuçlarına ve bireysel performansa bağlı olarak performans prim ödemesi gerçekleştiririz. Satış ekiplerimizin prim sistemi ise aylık ve çeyrek bazdadır.

Özel Sağlık Sigortası: Devletin zorunlu tuttuğu yasal sigortaya ilave olarak, kadromuzda yer alan çalışanlarımızı işe başladıkları tarih itibarıyla Özel Sağlık Sigortası kapsamına alıyoruz.

İşveren Katkılı Bireysel Emeklilik Sistemi: Kadromuzda yer alan çalışanlarımıza, anlaşmalı olduğumuz Bireysel Emeklilik şirketi aracılığı ile kıdem süresini baz alarak işveren katkılı Bireysel Emeklilik hakkı veriyoruz.

Ulaşım: Merkez ofis çalışanlarının işe gelip gitmesi için ofise geldiği gün sayısını baz alarak belirlenen günlük tutarda yol parası ödemesi imkânı sağlıyoruz.

Şirket Aracı & Cep Telefonu ve GSM Hattı: Pozisyonun ihtiyacına göre veya pozisyon gereği şirket aracı, GSM hattı ve cep telefonu tahsis ediyoruz.

Yemek: Çalışanlarımızın öğle yemeği giderlerini karşılamak amacıyla kendilerine yemek kartı sunuyoruz.

Esnek Yan Hak: Özel Sağlık Sigortası, İşveren Katkılı Bireysel Emeklilik Sistemi, Yemek yan haklarını esnek yan hak kurallarımız çerçevesinde değişiklik yapma seçeneği sunarak hediye kart tanımlaması ya da kreş yardımı olarak sağlıyoruz.

Çalışanlarımızın yıllık ücretli izin süreleri, hizmet süreleri;

 • 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlar için 14 günden,
 • 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar için 20 günden,
 • 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlar için yirmi 26 günden az olmamak üzere hesaplanır.
Bu izin günlerine Cumartesi günleri dahildir.

 

Doğum Günü İzni: Doğum günü izni çalışanlarımız için doğum gününde kullanmak üzere verilmiş bir günlük ücretli izin hakkıdır.

Mazeret İzni: Çalışanlarımız yıl içerisinde ihtiyaç duymaları halinde şirket kuralları çerçevesinde 5 günlük mazeret izni kullanabilir.

Çalışma Saatleri: Mesai saatlerimiz esnek saat aralığına tabidir. Çalışma arkadaşlarımız yöneticileri ile antat kalarak 07:00 – 16:30, 07:30 – 17:00, 08:30 – 18:00, 09:30 – 19:00 , 10:00 – 19:30 seçenekleri ile düzenlenmiştir.

Organizasyonun temel hedefleri doğrultusunda çalışanlar yöneticileri ile kendi görevlerine uygun SMART hedefler belirler. Bu hedefler kendi içerisinde sonuç ve süreç hedefleri olarak ikiye ayrılır. Süreç hedefleri, sonuç hedeflerini besleyecek şekilde belirlenir. Süreç hedefleri 3 aylık periyotlar ile yıl içinde değerlendirilir, gerekli değişiklikler ve yönlendirmeler ilgili çeyrek sonunda yapılır. Sonuç hedefleri daha geniş kapsamlı olup, tüm yılın değerlendirmesi olarak düşünülebilir. Süreç ve sonuç hedefleri yılın sonunda ağırlıkları doğrultusunda değerlendirilerek performans düzeyleri belirlenir. Hedef Filo’da çalışanların performans düzeyi, yıllık prim sistemi ile ödüllendirilmelerini, kişisel kariyer planları doğrultusunda terfi ve transfer süreçlerine dahil olabilmelerini sağlar.

Hedef Filo Performans Yönetim Süreci üç temel aşamadan oluşmaktadır;

 • Planlama Süreç ve Sonuç Hedeflerini Belirleme
 • Çeyrek Bazlı Süreç Hedefi Değerlendirme ve Bir Sonraki Dönem Hedef Gözden Geçirme Dönemi
 • Yılsonu Sonuç Hedefleri Değerlendirme Dönemi

Hedef Filo çalışanları gösterdikleri performansın karşılığında şirket içinde ihtiyaç duyulan görevlere geçişler yapabilir. Yüksek performansa dayalı kariyer sisteminde terfi ve transfer söz konusu olabilir ve yıl sonunda yapılan kalibrasyon toplantıları ile kişi bazlı gelişim planlaması takip edilir. Böylece çalışanlar yeni pozisyonlarına önceden hazır olabilmeleri için desteklenir.

Proje ve Stratejik Odak Alanları Ödülleri; Her yıl sonunda, bitirilen yılın projelerine ve stratejik odak alanlarına katkı sağlayan kişilere yapılan değerlendirmeler sonrasında sürpriz hediyeler sunulur.

Kıdem Ödülleri; 5, 10 ve 15 hizmet yılını dolduran çalışma arkadaşlarımıza Vizyon Toplantımızda ödülleri sunulur.

Yılbaşı Hediyeleri; Geleneksel olarak düzenlediğimiz "Dilek Ağacı" temalı yılbaşı çekilişimizde belirli sayıdaki çalışanımıza kazandıkları hediyeler sunulur.

Diğer Özel Gün Hediyeleri; Yıl içindeki diğer özel günlerde çalışanlarımıza alışveriş çeki vb. çeşitli özel gün kutlama hediyeleri sunulur.

Vizyon Toplantıları: Yöneticilerimizin geçmiş yılı değerlendirdikleri ve bir sonraki senenin hedeflerini tüm çalışanlara aktardıkları "Vizyon Toplantısı" yılda bir defa düzenlenir. Böylelikle tüm çalışanlarımız şirketin hedefleri, vizyonu hakkında çok daha net bilgilere erişme imkânı bulur.

Strateji Toplantıları: Yöneticilerimizin geçmiş yılı değerlendirdikleri ve önümüzdeki dönemler için öngörüleri dikkate alarak şirkete yön verecek ana hedefleri kurguladığı toplantılardır. Yılda iki defa tüm yöneticilerin katılımı ile düzenlenir.

Rota Toplantıları: Çeyrek bazlı kurgulanan toplantılardır. Her çeyrek yöneticilerimiz geçmiş çeyreğin hedef gerçekleşenlerini değerlendirir ve bir sonraki çeyrekte koşacakları hedefleri aktarır.

Çalışan Bağlılığı Anketi: Her yıl çalışan bağlılığı anketi gerçekleştirilerek çalışanlarımızın fikir ve geri bildirimleri alınır.

Sürprizli Gün: Çalışanlarımız için organize edilen bu günlerde, ofiste hiç beklemedikleri anlarda sürprizlerle karşılaşmaları hedeflenir.

İç İletişim: Well-Come Talks, For Us Talk, Hedef Talks, Happy Hour, Birlikte Daha Güçlüyüz isimli toplantılarımızla belirli periyotlarda ve farklı katılımcı grupları ile çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelip sürekli iletişim halinde olmak hedeflenir.

Hedef Akademi, çalışanlarımızın bireysel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur. Çalışanlarımızın, aramıza katıldıkları ilk günden itibaren şirket kurum kültürümüze uyum sağlamalarını, işlerini severek yapmalarını hedefliyoruz.

Bilginin en büyük güç olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Hedef Akademi kapsamında, kurulduğu günden bu yana çalışanlarımızı hem mesleki hem de kişisel anlamda bilgilendirmek amacıyla birçok eğitim programı oluşturuldu.
Sadece çalışanlarımızın değil 6000’e yakın müşterimizin de gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile de eğitim programları oluşturuyoruz.

Teknolojiyi yakından takip edip, en güncel sistem ve yöntemleri kullanarak çalışanlarımızın verimli ve keyifli bir biçimde öğrenmelerini amaçlıyoruz. Kendi online ve sınıf eğitimlerimizi tasarlayarak, kurum kültürümüze ve çalışanlarımıza uygun eğitim içerikleri oluşturuyoruz.

Çalışanlarımızı sadece teknik ve mesleki gelişim değil kişisel gelişim eğitimleri ile de destekliyoruz.

Kişiye özel eğitim programlarımızı oluşturup, tek bir yöntem yerine birbirinden farklı eğitim yöntemlerini kullanarak daha kalıcı ve kişiye uygun eğitimler tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz.

Programlarımızın içerikleri;

 1. ÇALIŞAN GELİŞİM PROGRAMI
  • Mesleki Gelişim Programlarımız
   • Satış Gelişim Programı
   • Çağrı Merkezi Gelişim Programı
   • Yönetici Gelişim Programı
   • Yönetici Adayı Gelişim Programı
   • Departman Bazında Gelişim Programları
   • Unvan Bazında Gelişim Programları
   • Dış Konferans ve Seminerler
  • Oryantasyon – İşe Uyum Süreci Programımız
   • Teknik Eğitimler
   • İş Başı Mesleki Eğitimler
   • Buddy Uygulaması
   • Tekrar Eğitimleri
  • Kişisel Gelişim Programlarımız
   • Pratik Sınıf
   • Yabancı Dil Desteği
   • Açık Sınıf Dış Eğitimler
 2. MÜŞTERİ GELİŞİM PROGRAMI
  • Teknik Eğitim Programımız
   • Güvenli Sürüş Eğitimleri
   • İleri Sürüş Teknikleri Eğitimleri
 3. EĞİTİM/GELİŞİM METODLARIMIZ
  • Sınıf Eğitimleri
  • Online Eğitimler
  • Mobil Eğitimler
  • İşbaşı Eğitim
  • Eğitim İçerik Geliştirme
 4. EĞİTİM KAYNAĞIMIZ
  • Eğitim Uzmanlarımız
  • İç Eğitmenler
  • Danışman Şirketler