SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki / 06.10.2022

Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara/tahsisli satılmak üzere 2.000.000.000 TL nominal tavan tutarlı bono ve/veya tahvil ihracına yönelik başvurumuz, 06.10.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 58/1456 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İndirmek için tıklayınız

Derecelendirme Kuruluşu Derecelendirme Notunun Verildiği Tarih Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu
JCR Eurasia Rating 30/06/2022 A (tr)