Yatırımcı İlişkileri

SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki / 02.11.2023

Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara/tahsisli satılmak üzere 3.500.000.000 TL nominal tavan tutarlı bono ve/veya tahvil ihracına yönelik başvurumuz, 02.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 66/1466 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İndirmek için tıklayınız

SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki / 06.10.2022

Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara/tahsisli satılmak üzere 2.000.000.000 TL nominal tavan tutarlı bono ve/veya tahvil ihracına yönelik başvurumuz, 06.10.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 58/1456 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İndirmek için tıklayınız

Derecelendirme Kuruluşu Derecelendirme Notunun Verildiği Tarih Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu
JCR Eurasia Rating 30/06/2022 A (tr)
JCR Eurasia Rating 22/06/2023 A (tr)

Hedef Filo’nun Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınladığı Özel Durum Açıklamalarına ve diğer bildirimlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Hedef Filo – KAP