Sürdürülebilirlik

  • Temel değerimiz müşteri odaklılıktır. Müşterimizin ihtiyaçlarına ve standartlarımıza uygun hizmet almasına odaklanıyoruz.
  • Ürün ve hizmetlerimizi sunarken müşterilerimizin sorun yaşamamasına ve kolayca ulaşabilmelerine özen gösteriyoruz.
  • Rekabeti bozacak, rakiplerimizi ezecek, yok edecek hizmetler sunmuyoruz.
  • Ticaretimizi yaparken adil davranmaya özen gösteriyor; tedarikçilerimizle olan ticari ilişkilerimizde tedarikçilerimizi zor durumda bırakacak durumlara sebep olmuyoruz.
  • Hedef Filo içerisindeki işlerimizde, tedarikçilerimizle ve resmî kurumlarla olan ilişkilerimizde yasadışı iş yapış şeklinden uzak duruyoruz.
  • Kişisel verilerin korunmasına özen gösteriyor, kişisel verilerin korunması kanununa uygun hareket ediyoruz.
  • Hedef Filo çalışanları seçimi ve ilişkilerinde çeşitliliğe önem veriyoruz. Din, dil, ırk, cinsiyet ve kişisel hiçbir konu çalışan seçiminde ve ilişkilerimizin düzenlenmesinde kriter olarak katiyen ele almıyoruz.
  • Verdiğimiz hizmetlerde çevre kirliliğinin artmamasına dikkat ediyoruz.
  • Yasal otoritelerle olan ilişkilerimizde her zaman şeffaf ve dürüst olmaya özen gösteriyoruz.