Kişisel Veri Paylaşımı / Açık Rıza

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Hedef Filo tarafından kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası içerisinde detaylı olarak açıklandığı üzere, yurt içinde veya yurt dışında bulunabilecek üçüncü kişilerle (bayiler, e-mailling firmaları, asistan firmaları, arşiv firmaları, müşavirlik firmaları, sigorta şirketleri, tedarikçiler ve Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler) Hedef Filo stratejilerinin oluşturulması ve yönetimi, etkinlik yönetimi, uyum süreçlerine ilişkin risk yönetimi, Hedef Filo itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi, hukuki ve fiziki güvenliğin sağlanması, müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçları ile paylaşılmasına ve işlenmesine açık rıza veriyorum.