Car & Fleet Leasing Nedir? Leasing Araç Kiralama

Günümüzde şirketlerin ulaşım tercihleri hızla değişiyor. Bu nedenle araç kiralama hizmetinden yararlanmak isteyen işletmelerin farklı kavramlar hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Leasing (finansal kiralama) ve filo kiralama nedir gibi sorular ise filo sektöründeki tüm önemli kavramları anlamak için önemli bir geçit sunuyor. Öyleyse gelin, araba leasing nedir sorusundan finansal kiralama türleri nelerdir sorusuna uzanalım ve tüm bilinmeyenleri hep birlikte netleştirelim!

1. Leasing & Finansal Kiralama Nedir?

Leasing, Türkçe ifadesiyle finansal kiralama, şirketler ve çeşitli meslek erbapları tarafından sıklıkla tercih edilen bir finansman yöntemi. Bu finansman çözümünde kiralanan mallar, sözleşme boyunca mülkiyeti leasing şirketinde kalmak kaydıyla kiracıya veriliyor. Sözleşme sonuna kadar kiracı, sözleşmede belirtilen kira tutarını leasing şirketine ödemekle mükellef oluyor. Sözleşme sonunda ise kiraya konu olan yatırım mallarının mülkiyetini devralma hakkına sahip olabiliyor.

2. Leasing & Finansal Kiralama Türleri Nelerdir?

Leasing, Türkiye’de “finansal kiralama” ve “operasyonel kiralama  ” olmak üzere iki farklı yöntemi kapsıyor. Bu türler kiralama süresi ve varlık sahipliği gibi noktalarda birbirinden ayrılıyor. İsmen finansal kiralama ve operasyonel kiralama dışında kalan leasing türleri ise aşağıdaki gibi sıralanıyor:

 1. Brüt ve net leasing: Sözleşmede kiralanan malın bakım masrafları, sigorta bedelleri, harç ödemeleri gibi giderler leasing şirketine aitse buna brüt leasing deniyor. Bu masrafların sorumluluğunun kiracıya ait olması ise net leasing olarak adlandırılıyor.
 2. Dolaylı ve dolaysız leasing: Finansal kiralama süreci bir leasing şirketi tarafından yönetiliyorsa dolaylı leasing, doğrudan mal sahibi ve kiracı arasında gerçekleşiyorsa dolaysız leasing olarak tanımlanıyor.
 3. Taşınır ve taşınmaz leasing: Car & fleet leasing gibi taşınır mallar için yapılan sözleşmeler taşınır leasing; ev, dükkan vb. taşınmaz mallar için yapılan sözleşmeler ise taşınmaz leasing sözleşmesi kapsamında gerçekleşiyor.
 4. Kısa süreli ve uzun süreli leasing: Leasing işlemi üç yıldan daha kısa süre için yapıldıysa kısa süreli leasing sözleşmesi, üç yıldan daha uzun süreli yapıldıysa uzun süreli leasing sözleşmesi olarak adlandırılıyor.
 5. Yatırım ve tüketim leasing’i: Leasing sözleşmesine konu olan mal üretim amaçlı ise yatırım malları leasing sözleşmesi, tüketime yönelik ise tüketim malları leasing sözleşmesi yapılıyor.
 6. Sat ve geri kirala: İşletmeler envanterlerindeki varlıkları önce satıp, sonra geçici olarak kiralayarak bu yolla nakit akışı sağlayabiliyor. Şirketler bu işlemi de yine leasing sözleşmesi yaparak gerçekleştiriyor.

3. Leasing & Finansal Kiralamanın Avantajları Nelerdir?

 1. Masrafların vadeye yayılması: Leasing ile araç alımı kiralama yoluyla gerçekleştiği için masrafların vadeye yayılmasına olanak tanıyor. Böylece işletmelerin daha planlı bir sermayeyle işlemlerini yürütmesi mümkün hale geliyor.
 2. Piyasa koşullarından etkilenmeme: Günümüzde araçların fiyatları günden güne hızlı bir şekilde değişiyor. Leasing araç alımında vadeye yayılan kiralar piyasa koşullarından etkilenmeden çözüm bulmayı mümkün kılıyor. Başlangıçta belirlenen sözleşme süresi ve ücretler piyasadaki tutarlar değişse de aynı kalıyor.
 3. Operasyonel süreçlerden muaf olma: Leasing ile araba almak, normal araç satın alım süreçlerinde uğraşılan zorunlulukları ortadan kaldırıyor. Buna göre araç siparişi, gümrük işlemleri ve vergilerle ilgili evrak işlemleri leasing firmasının sorumluluğunda oluyor.
 4. Vergi avantajı: Leasing’e konu olan tüm ekipmanların Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1 olduğundan bu noktada da önemli avantajlar ortaya çıkıyor. Leasing’e konu olan   araç ve ekipmanlar arasında ise binek araçlar, ticari araçlar, tarım makineleri ve tıbbi cihazlar vb. bulunuyor.

4. Car & Fleet Leasing Nedir?

Car & fleet leasing, Türkçe ifadesiyle araç ve filo kiralama, leasing işleminin “operasyonel kiralama” kapsamına dahil olan yöntemi oluşturuyor. Operasyonel car leasing ve fleet leasing hizmetleri günümüzde satış, pazarlama ve lojistik gibi farklı alanlarda faaliyetler yürüten şirketler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.
Car & fleet leasing hizmetiyle filo firmaları, operasyonel kiralama kapsamında şirketlere sözleşme süresi boyunca araçları kendi mülkiyeti gibi kullanma imkanı sunuyor. Operasyonel car leasing hizmetinde finansal kiralamanın aksine, sözleşme bitiminde araç kiracıya devredilmiyor, filo firmasına iade ediliyor. Car & fleet leasing hizmeti Hedef Filo’da sadece uzun dönem olarak (12-48 ay aralığında) gerçekleştiriliyor. Leasing rent a car hizmetinin bu doğrultuda birçok avantajı bulunuyor.

5. Car & Fleet Leasing Hizmetinin Avantajları Nelerdir?

 1. Car leasing’de araç alımı söz konusu olmadığı için sermaye harcamasını çok daha kontrollü yapmak mümkün oluyor.
 2. Araba leasing hizmetinde filo firması tarafından kiralanan araçlar sözleşme sonunda filo firmasına iade ediliyor. Böylece işletmeler sözleşme bitiminde araçları satın almadığı için uzun vadedeki sorumluluklarından ve giderlerinden kurtulmuş oluyor.
 3. Car & leasing işletmelerin filosunu sürekli yeni model araçlarla güncellemesine imkan tanıyor. Bu sayede şirketlerin prestiji sürekli olarak destekleniyor.
 4. Araba leasing, kiracıya normal şartlarda araba sahibinin ulaşamadığı esneklikleri sunuyor. Bu esneklikler hem ödeme planlamalarını hem de araç veya araçlarla ilgili durumları kapsıyor.
 5. Car leasing hizmeti alındığında, araçla ilgili kullanıcıya bağlı olmayan problemlerin sorumluluğu filo firmasına ait oluyor. Bu noktada işletmeler, araba leasing hizmetiyle sürpriz masraflardan kurtulabiliyor.
 6. Fleet leasing kiracıya kira ödemelerini gider olarak gösterme imkanı sunduğu için şirketin sermayesini korumaya katkıda bulunuyor.
 7. Araba   leasing hizmetinde KDV ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ek fatura hazırlanmadan aylık sabit kira bedelinin içinde alınıyor. Bu sayede söz konusu vergiler şirket sermayesinden ilave harcama yapmadan ödenmiş oluyor.

6. Finansal Kiralama ve Operasyonel Kiralamanın Farkları Nelerdir?

 1. Finansal kiralama sözleşmesi bittiğinde aracın mülkiyeti kiracıya devredilebiliyor. Operasyonel kiralamada ise kiralanan araç leasing firmasına koşulsuz olarak iade ediliyor. Bu devir işlemi sorumluluklar kapsamında da aynı şekilde ilerliyor.
 2. Araç satın alma kiralama karşılaştırması yapan şirketler, masraflar sözleşme süresine yayıldığı için satın alma yerine finansal kiralamayı seçebiliyor. Sık sık araç değiştirmek ve yeni teknolojileri takip etmek isteyen işletmeler tarafından ise sözleşme bitiminde aracı devralmak yerine sürekli değişim fırsatı sunan operasyonel kiralama hizmeti rağbet görüyor.
 3. Finansal kiralamada kiracı, kiraladığı aracı varlık olarak kaydediyor ve ödediği kiraların hepsini gider olarak gösteremiyor. Sadece vade farkının karşılığı olan kısmı gider olarak kaydedebiliyor. Operasyonel kiralamada ise kiracı, ödenen kiraların tamamını gider olarak göstererek daha avantajlı oluyor.
 4. Finansal kiralamada ödenen kiraların tümü gider olarak kaydedilemediği için şirketin finansal durumu operasyonel kiralamaya kıyasla daha fazla etkileniyor.
 5. Finansal kiralamada tüm riskler faydalarla beraber kiracıya ait olurken, operasyonel kiralamada sorumlulukların çoğunu leasing firması üstleniyor. Bu durumda operasyonel kiralama çoğu zaman daha makul bir seçenek oluyor.
 6. Amortisman (yıpranma) payı finansal kiralamada kiracı, operasyonel kiralamada ise filo firması tarafından ayrılıyor. Bu yönüyle operasyonel kiralama hem maliyet hem de sorumluluk avantajı bakımından bir adım daha öne çıkıyor.
 7. Operasyonel kiralama süresi boyunca şirketler, ek ürün ve hizmetler satın alarak sözleşme sürecini çok daha olumlu bir şekilde ilerletebiliyor. Örneğin; Hedef Filo hizmetleri uzun dönem operasyonel kiralama yapan tüm işletmelere pek çok yönden önemli avantajlar sunuyor.

7. Yeni Kurulan Şirket Leasing Yapabilir mi?

Leasing şirketi tarafından istenen bilgi ve belgeleri ibraz edebilen tüm yeni ve mevcut şirketler leasing yapabiliyor. Ancak leasing sözleşmesi kapsamında istenen bazı belgeler şirketin belirli bir yılı aşan bilançosunun sunulmasını gerektirebiliyor. Bu durumda yeni kurulan şirketlerin leasing yapabilmek için -leasing firmasının koşullarına bağlı olarak- bir ila üç yıl beklemesi gerekebiliyor. Ancak sonunda mal devir işlemi yapılmayan uzun dönem operasyonel kiralama hizmeti, tüm yeni kurulan (en az bir yıllık) şirketlerin araç kiralama hizmeti almasına olanak sunuyor.

Türkiye’de filo kiralama sektörünün öncü isimlerinden Hedef Filo, operasyonel kiralama hizmetiyle şirketlerin ulaşım ihtiyaçlarına avantajlı çözümler sunuyor. Siz de yola Hedef Filo ile çıkmak için hemen uzun dönem araç kiralama fiyat seçeneklerini öğrenin ve avantajlı filo çözümleriyle operasyonel verimliliğinizi ikiye katlayın!