Araç Kiralama Vergisi ve Araç Kiralamada Vergi Avantajları

Araç kiralama firmalarının sunduğu bazı fırsatların, araç kiralamayı sıkça başvurulan bir alternatif haline getirdiği açık bir gerçek. Bunun yanı sıra son yıllarda artan araç vergileri, özellikle şirketlerin yeni araç satın almaktan ziyade kiralık araçlara yönelmelerine neden oluyor. Bu da araç kiralama sektöründe vergi sisteminin nasıl işlediğine dair daha ayrıntılı bilgi edinme isteğini doğuruyor.

1. Araç Kiralama Vergisi Ne Kadar?

Araç kiralamanın şirketlere sunduğu en önemli avantajlardan biri, Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinde belirtiliyor. Buna göre; kurumlar iş için kullandıkları binek araçların kira bedelini indirim konusu yapabiliyor. Yine aynı kanunun ilgili maddesinde kurum ve işletmelerin ticari kazanç elde edebilmek amacıyla kullandığı araçların, amortisman bedeli kapsam dışında tutulmak kaydıyla bakım, onarım ve akaryakıt gibi rutin ihtiyaçları gider olarak kaydedilip indirim olarak dikkate alınabiliyor.

1.1. Araç Kiralamada Vergiden Nasıl Düşülür?

2022 yılı için aylık kira bedelinin Katma Değer Vergisi (KDV) hariç 8 bin TL’lik kısmı, ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek icracıları tarafından gider olarak yazılabiliyor. Gider olarak yazılan kira bedelinin aşıldığı durumlarda ise 8 bin lirayı geçen miktar ‘‘kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG)’’ olarak dikkate alınıyor.
Binek otomobillerin günlük olarak kiralanmasında ise gider olarak dikkate alınacak kısım, aylık sınırın (8 bin lira) ayın toplam gün sayısına bölünmesiyle belirleniyor. Fakat çıkan sonucun üzerinde kalan günlük kira bedeli, gider olarak gösterilemiyor.

1.2. Araç Kiralamada KDV’den Nasıl Düşülür?

2022’de edinilen binek araçlar için ödenen Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) toplamının 200 bin liraya kadar olan kısmı, şirketler tarafından gider olarak gösterilebiliyor. Bu miktarın üzerinde kalan kısım ise KKEG olarak ticari kazanca dâhil ediliyor.
Yani, X şirketinin 2022 yılında kiraladığı bir araç için ödediği kira bedeli KDV hariç 10 bin lira olarak düşünüldüğünde, bunun bin 800 lirası KDV bedeli oluyor. Şirketin gider olarak gösterebileceği 8 bin lira, KDV hariç kira bedelinden düşüldüğünde geriye kalan 2 bin lira KKEG olarak yazılıyor. 2 bin lira üzerinden hesaplanan KDV’nin karşılığı ise 360 lira oluyor ve sadece o indirim konusu yapılamıyor.

2. Araç Kiralamada Vergi Avantajları Nelerdir?

Şirketlerin araç kiralamak için birden fazla nedeni bulunuyor. Bu nedenlerden biri olan vergi avantajları, şirket bütçesinden ve zamandan tasarruf sağlayarak işletmeler için en büyük motivasyon kaynağını oluşturuyor. Öyleyse, araç kiralamanın şirketlere ne gibi avantajlar sağladığını biraz daha yakından inceleyelim:

  1. Satın alınan bir aracın KDV’si de araç maliyetine ekleniyor ve indirilebilecek KDV olarak gösterilemiyor. Oysa kiralanan araçlarda KDV, gider olarak gösterilip masraftan düşülebiliyor.
  2. Satın alınan bir aracın yola çıktığı andan itibaren değeri düşmeye başlıyor. İkinci el olarak satılmak istendiğinde ise satış değeriyle defter değeri arasındaki farktan ötürü vergi ödenmesi gerekiyor. Ancak kiralık araçlarda böyle bir vergilendirmeye gidilmiyor.
  3. Araç kiralandığında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de kira ücretine dâhil oluyor. Böylelikle MTV, gider olarak kabul edilerek vergiden düşülüyor.
  4. Kiralık araçların bakım, onarım ve bandrolü gibi vergilendirilebilen bazı ihtiyaçları da gider olarak gösterilerek vergiden düşülebiliyor.

 Eğer siz de işletmeniz için araca ihtiyaç duyuyorsanız, Hedef Filo sunduğu ayrıcalıklı fırsatlarıyla en güvenilir çözüm ortağınız olmak için yanınızda!