Araç Kiralama Vergisi ve Araç Kiralamada Vergi Avantajları

Araç kiralama firmalarının sunduğu bazı fırsatların, araç kiralamayı sıkça başvurulan bir alternatif haline getirdiği açık bir gerçek. Bunun yanı sıra son yıllarda artan araç vergileri, özellikle şirketlerin yeni araç satın almaktan ziyade kiralık araçlara yönelmelerine neden oluyor. Bu da araç kiralama sektöründe vergi sisteminin nasıl işlediğine dair daha ayrıntılı bilgi edinme isteğini doğuruyor. 2024 araç kiralama vergisine dair aradığınız detaylar yazımızın devamında!

1. Araç Kiralama Vergisi Ne Kadar?

Araç kiralamanın şirketlere sunduğu en önemli avantajlardan biri, Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinde belirtiliyor. Buna göre, kurumlar iş için kullandıkları binek araçların kira bedelini indirim konusu yapabiliyor. Yine aynı kanunun ilgili maddesinde kurum ve işletmelerin ticari kazanç elde edebilmek amacıyla kullandığı araçların, amortisman bedeli kapsam dışında tutulmak kaydıyla bakım, onarım ve akaryakıt gibi rutin ihtiyaçları gider olarak kaydedilip indirim olarak dikkate alınabiliyor. Tabii araç kiralamanın vergisel avantajlarından yararlanabilmek için konu hakkında daha kapsamlı bilgiye sahip olmak gerekiyor.

1.1. Araç Kiralama Gider Olarak Gösterilebilir mi?

Araç kiralama işlemleri sırasında harcanan miktarın belli bir kısmı gider olarak gösterilebiliyor. 317 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca araç kiralama vergisi, şirketlerin kurumlar vergisi ödemelerinden düşülebiliyor. Araç kiralama giderleri arasında stopaj ve Katma Değer Vergisi (KDV) yer alıyor. Vergi olarak ödenen stopaj oranı kiralanan araç bedelinin yüzde 20'sine tekabül ediyor. Ticari araç kiralama hizmetindeki KDV oranı da stopajla aynı şekilde yüzde 20 oranında tahsil ediliyor.

Bildiğiniz üzere hem bireysel hem de kurumsal ihtiyaçları karşılamak için sunulan binek araç kiralama hizmeti, mali yönden çeşitli faydalar sağlıyor. Nitekim sıfır araç alımı için gereken sermaye ve yüksek taşıt vergileri nedeniyle firmalar genellikle ticari araç kiralama hizmetlerine yöneliyor.

1.2. Araç Kiralamada Vergiden Nasıl Düşülür?

2024 yılında filo firmalarından kiralanan araçların aylık ödemeleri 26 bin TL’ye kadar gider gösterilerek vergi matrahından düşülebiliyor. Gider olarak yazılan kira bedelinin aşıldığı durumlarda ise 26 bin lirayı geçen miktar ‘‘kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG)’’ olarak dikkate alınıyor. Binek otomobillerin günlük olarak kiralanmasında ise gider olarak dikkate alınacak kısım, aylık sınırın (26 bin lira) ayın toplam gün sayısına bölünmesiyle belirleniyor. Fakat çıkan sonucun üzerinde kalan günlük kira bedeli gider olarak gösterilemiyor. Dolayısıyla bu miktar araç kiralama vergi avantajının dışında kalıyor.

1.3. Araç Kiralamada KDV’den Nasıl Düşülür?

2022’de edinilen binek araçlar için ödenen KDV ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) toplamının 200 bin liraya kadar olan kısmı şirketler tarafından gider olarak gösterilebiliyordu. Bu miktar 2023 yılında 440 bin TL’ye, 2024 yılında ise 690 bin TL’ye yükseltildi. 690 bin TL’nin üzerinde kalan kısım ise KKEG olarak ticari kazanca dahil ediliyor.
Yani, bir şirketin 2024 yılında kiraladığı araç için ödediği kira bedeli KDV hariç 30 bin lira olarak düşünüldüğünde gider olarak yazılabilecek tutar 26 bin TL oluyor. Bu durumda kanunen kabul edilmeyen tutar 4 bin TL olarak yazılıyor. Araç kiralamada KDV oranı yüzde 20 olarak hesaplanıyor. Bu durumda şirketin gider olarak gösterebileceği 26 bin lira, KDV hariç kira bedelinden düşüldüğünde geriye kalan 4 bin lira KKEG olarak yazılıyor. 4 bin lira üzerinden hesaplanan KDV’nin karşılığı ise 800 TL oluyor. Dolayısıyla bu 800 TL indirime dahil edilmiyor.

1.4. Araç Kiralamada Damga Vergisi Nedir?

Araç kiralama işlemlerinde damga vergisi, kiralanacak olan aracın sözleşmesinin ve ilgili belgelerin düzenlenmesi veya tescil edilmesi sırasında ödenen bir vergi türü. 2024 yılında araç kira damga vergisi, kira ve ikinci el araba satışı dışındaki anlaşmalardan binde 9,48 (yüzde 0,948) oranında alınıyor.

1.5. Araç Kiralama İşlemlerinde Hangi Durumlarda Vergi Ödenir?

Vergi mükellefi olmayan bir kurumdan araç kiralıyorsanız kiralanan aracı vergiden düşmek mümkün olmuyor. Vergi mükellefi olmayan kurumlardan kiralanan araçlar için stopaj ve KDV masraflarını kiralayan taraf ödüyor. Şirketlerin vergi mükellefi olmayan firmalardan araç kiralamasına bağlı ödemeler, gayrimenkul sermaye iradı (GSMİ) olarak adlandırılıyor. Bu durumda araç kiralama vergiden düşmeyeceği için söz konusu ödeme üzerinden yüzde 20 oranında gelir vergisi stopajı, yüzde 20 oranında KDV ve yüzde 0,15 oranında Damga Vergisi Beyannamesi ücreti ödeniyor.

2. Araç Kiralamada Vergi Avantajları Nelerdir?

Şirketlerin araç kiralamak için birden fazla nedeni bulunuyor. Bu nedenlerden biri olan araç kiralamada vergiden düşme imkanı, şirket bütçesinden ve zamandan tasarruf sağlayarak işletmeler için en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Şimdi gelin, araç kiralamanın şirketlere ne gibi avantajlar sağladığını ve kiralık araç vergi avantajından elde edilen getirileri biraz daha yakından inceleyelim:

  1. Satın alınan bir aracın KDV’si de araç maliyetine ekleniyor ve indirilebilecek KDV olarak gösterilemiyor. Oysa kiralanan araçlarda KDV, gider olarak gösterilip masraftan düşülebiliyor.
  2. Satın alınan bir aracın yola çıktığı andan itibaren değeri düşmeye başlıyor. İkinci el olarak satılmak istendiğinde ise satış değeriyle defter değeri arasındaki farktan ötürü vergi ödenmesi gerekiyor. Ancak kiralık araçlarda böyle bir vergilendirmeye gidilmiyor.
  3. Uzun vadeli ticari araç kiralama avantajları arasında vergiler de dahil yüksek meblağlar ödemeden araçları yenileme imkanı bulunuyor. Dolayısıyla kiralık araçlar vergi avantajının yanı sıra şirket prestijini yükseltmeyi de sağlıyor.
  4. Filo kiralama vergi avantajları arasında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)’nden muaf olmak da yer alıyor. Nitekim araç kiralandığında MTV de kira ücretine dahil oluyor. Böylelikle MTV de gider olarak kabul edilerek vergiden düşülüyor.
  5. Kiralık araçların bakım, onarım ve bandrolü gibi vergilendirilebilecek bazı ihtiyaçları da gider olarak gösterilerek vergiden düşülebiliyor.
  6. Araç kiralama şirketlerinde vergi avantajlarına, ödenecek vergilerin takibini de eklemek mümkün. Nitekim bir örnek olarak, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemelerinin takibi ve zamanında yatırılması, şirketler için ayrı bir iş yükü oluşturuyor. Ancak ticari araç kiralama hizmetiyle birlikte araçların ÖTV takibi ve ödemeleri filo firmaları tarafından karşılanıyor. Bu sayede araç kiralama hizmetinden faydalanan şirketler yalnızca kendi işlerine odaklanabiliyor.

Artık araç kiralamanın vergisel boyutuna dair bilgi sahibisiniz. Araba kiralamada vergiden düşme koşullarını ve şirket için araç kiralamada vergiden düşme avantajlarını öğrendiğinize göre, şimdi şirketinizin için en uygun araçları seçmeye başlayabilirsiniz!

Eğer siz de işletmeniz için yeni ve donanımlı araçlara ihtiyaç duyuyorsanız, Hedef Filo sunduğu ayrıcalıklı fırsatlarla en güvenilir çözüm ortağınız olmak için yanınızda!