Afet ve Acil Durum Eylem Planı

 • Afet ve acil durum eylem planı hazırlama rehberi nedir? https://www.cananduman.com/2023/03/02/afet-ve-acil-durum-eylem-plani-hazirlama-rehberi/
 • İşletmeler afet ve acil durum eylem planı hazırlarken nereden başlanmalı?
 • Şirketlerin faaliyet gösterdiği binalar konusunda nasıl teknik önlemler almalı? Kimler sorumluluk almalı?
 • Yapısal olmayan tehditler ve bu anlamda hazırlıklar neler?
 • Şirketler için önemli evraklar, sigorta poliçeleri, afet fonu ve afet bilinci eğitimleri.
 • Deprem bölgesinde şirketleri en çok neler zorluyor?
 • Ruhsal durum konusunda neler yapılmalı?
 • Yasal anlamda neler yapılmalı?
 • İş sözleşmeleri ve çalışan ve işveren hakları afet sırasında ve sonrasında neler olacak?

Bölümü dinlemek için;

 • Apple Podcast
 • Spotify Podcast
 • Google Podcast