Gerekli Evrak Listesi

 • İmzalı sipariş formu
 • Şahıs firmaları iseniz;
  • 2020 Yıl Sonu Gelir Vergisi Beyannamesi
  • 2021 Yıl Sonu Gelir Vergisi Beyannamesi
  • 2022/3.geçici vergi dönemi beyannamesi ve detay mizanı
 • Sermaye şirketi iseniz;
  • 2020 Yılsonu Kurumlar Vergisi Beyannamesi
  • 2021 Yılsonu Kurumlar Vergisi Beyannamesi
  • 2022/3.geçici vergi dönemi beyannamesi ve detay mizanı
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Son ortaklık yapısını gösteren) veya Hazirun Cetveli
 • Faaliyet Belgesi (son 6 ay)
 • İmza Sirküleri
 • Vergi Levhası (son yıl)
 • Şirket Ortaklarına ait Kimlik Fotokopileri
 • Findeks Notlu Risk (KKB) Raporu (Şahıs firması veya Sermaye şirketinde hakim ortak iseniz (%51 ve üzeri hissedar))              
 • Şirket Ticari – KKB Risk ve KKB çek raporu
 • İnşaat veya taahhüt şirketi iseniz;
  • Tamamlanan projeler listesi
  • Devam eden projeler listesi (proje adı, ihale makamı, sözleşme tutarı, başlama tarihi, bitiş tarihi, cari hakediş tutarı, toplam harcama, geçici kar-zarar başlıklarının belirtildiği tablo)