• Şahıs firmaları iseniz;
  • 2018 - 2019 yıl sonu gelir vergisi beyannamesi
  • 2020/3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ve Detay Mizanı
 • Sermaye şirketi iseniz;
  • 2018 Yılsonu Kurumlar Vergisi Beyannamesi
  • 2019 Yılsonu Kurumlar Vergisi Beyannamesi
  • 2020/3. Dönem Geçici Vergisi Beyannamesi ve Detay Mizanı
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Son ortaklık yapısını gösteren) veya Hazirun Cetveli
 • Faaliyet Belgesi
 • İmza Sirküleri
 • Vergi Levhası
 • Şirket Ortaklarına ait Kimlik Fotokopileri
 • Findeks Notlu Risk (KKB) Raporu ((Şahıs firması veya Sermaye şirketinde hakim ortak iseniz (%51 ve üzeri hissedar) )
 • Ticari – KKB Risk raporu
 • Çek raporu
 • İnşaat veya taahhüt şirketi iseniz;
  • Tamamlanan projeler listesi
  • Devam eden projeler listesi (proje adı, ihale makamı, sözleşme tutarı, başlama tarihi, bitiş tarihi, cari hakkediş tutarı, toplam harcama, geçici kar-zarar başlıklarının belirtildiği tablo)