• Temel değerimiz müşteri odaklılıktır. Müşterimizin ihtiyaçlarına ve standartlarımıza uygun hizmet almasına odaklanırız.
  • Ürün ve hizmetlerimizi sunarken müşterilerimizin sorun yaşamamasına ve kolayca ulaşabilmelerine özen gösteririz.
  • Rekabeti bozacak, rakiplerimizi ezecek, yok edecek hizmetler sunmayız.
  • Ticaretimizi yaparken adil davranmaya özen gösteririz. Tedarikçilerimizle olan ticari ilişkilerimizde tedarikçilerimizi zor durumda bırakacak durumlara sebep olmayız.
  • Hedef Filo içerisindeki işlerimizde, tedarikçilerimizle ve resmi kurumlarla olan ilişkilerimizde yasadışı iş yapış şeklinden uzak dururuz.
  • Kişisel verilerin korunmasına özen gösteririz. Kişisel verilerin korunması kanununa uygun hareket ederiz.
  • Hedef Filo çalışanları seçimi ve ilişkilerinde çeşitliliğe önem veririz. Din, dil, ırk, cinsiyet ve kişisel hiçbir konu çalışan seçiminde ve ilişkilerimizin düzenlenmesinde kriter olarak ele alınmaz.
  • Verdiğimiz hizmetlerde çevre kirliliğinin artmamasına dikkat ederiz.
  • Yasal otoritelerle olan ilişkilerimizde her zaman şeffaf ve dürüst olmaya özen gösteririz.