İşbu Hüküm ve Koşullar (“Hüküm ve Koşullar” veya “Sözleşme”) tarafınız (Bundan Böyle “Son Kullanıcı” veya “siz” olarak anılacaktır.) ile PAYU ÖDEME KURULUŞU A.Ş (Bundan böyle “PayU” veya “biz”) arasında bağlayıcı yasal bir sözleşme teşkil etmektedir. PayU tarafından sunulan tüm hizmetler münhasıran PayU’nun Hüküm ve Koşullarına tabi olup, PayU’nun yazılı muvafakati olmaksızın değiştirilemez.

İşbu Hüküm ve Koşulları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi gösteren onay kutusuna tıklamak ve/veya PayU tarafından sağlanan ve işbu Sözleşmeye tabi olan ilgili hizmetleri indirmek, kurmak, kullanmak veya söz konusu hizmetlere erişmek suretiyle işbu Sözleşmenin hükümlerine bağlı olacaksınız. İşbu Sözleşmenin hükümlerini kabul etmemeniz durumunda, PayU size ilgili hizmetleri kullanmak veya bu hizmetlere erişmek üzere hiçbir hak tanımayacaktır. Böyle bir durumda, Hizmetleri indiremez, kuramaz, kullanamaz ve bahse konu Hizmetlere erişemezsiniz.

İşbu Hüküm ve Koşullar dâhil olmak üzere, Hizmetler kapsamında veya Hizmetler ile ilintili olarak görüntülenen içeriği, materyalleri veya bilgileri değiştirme, düzeltme veya Hizmetleri dilediğimiz zaman tarafınıza bildirimde bulunmaksızın sonlandırma hakkını saklı tutmaktayız. Yapılacak olan herhangi bir değişiklik veya düzeltme, yayınlanması itibariyle geçerlidir. Bahse konu değişiklikleri müteakiben Hizmetlerin kullanımına devam edilmesi, bu değişiklikleri kabul ettiğinizi gösterir.

01. Hizmetin Tanımı

PayU tarafından, Son Kullanıcı’ya, ödeme kartı bilgilerini ve diğer gerekli bilgileri muhafaza etmesini ve burada belirtildiği üzere her ödemede bu bilgilerin yeniden girilmesine gerek kalmadan ödeme yapmanızı sağlayacak bir tek tuşla ödeme hizmeti (Bundan böyle “Hizmetler” olarak anılacaktır.) sunulmaktadır. Hizmeti kullanabilmek için sistemimize, kart numarası ve son kullanma tarihi gibi bilgilerden oluşan kart bilgilerinizi (“Kart Bilgileri”) ve Kart Bilgileri ile sizi eşleştirmek için kullanılacak olan gerekli diğer bilgileri (örn. cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz vs.) (Kart Bilgileri ve sisteme girilen tüm diğer bilgiler “Kişisel Bilgiler” olarak anılacaktır) girmeniz gerekmektedir. Kişisel Bilgileriniz PayU tarafından saklanacak, işlenecek ve Hizmetlerin kullanılmasına olanak tanıyan sistemimize kayıtlı diğer tüm Üye İşyerlerine ve Satıcılara transfer edilecektir. Ödeme kartı bilgileriniz Satıcılar ile hiçbir zaman tam ve açık olarak paylaşılmayacak ve sadece şifrelenmiş bir biçimde gönderilecektir. PayU, Hizmetleri sunulabilmesi için gerekmesi halinde sizden ek bilgiler talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu Kişisel Bilgiler’in kayıt altına alınacağını ve PayU tarafından ilgili PCI/DSS standartlarına uygun olarak PayU’nun mülkiyetinde olan veya kiralanan veri merkezlerinde muhafaza edileceğini kabul etmektesiniz.

Bakiyenin yetersiz olması nedeniyle veya başka bir sebepten ötürü ödemenin daha önceden tanımlanan seçilmiş ödeme kartıyla gerçekleştirilememesi durumunda, Son Kullanıcı bahse konu ödeme kartını Uygulamadan silmek, yeni bir ödeme kartı tanımlamak ve ödeme işlemini yeni tanımlanan ödeme kartı ile tamamlamak hakkını haizdir.

Hizmetler web siteleri üzerinden gerçekleştirilen e-ticaret işlemlerinde de kullanılabilmektedir. E-ticaret işlemleri gerçekleştirirken Hizmetlerden yararlanmak için gerçekleştirmek istediğiniz işlemin bulunduğu internet sitesi tarafından sağlanacak olan ara yüze Kişisel Bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. Bu tür bir e-ticaret işlemi gerçekleştirmek istediğinizde, malların/hizmetlerin satışını gerçekleştiren Satıcı sizden ek bilgiler talep edebilir veya belirli bir ödeme prosedürünü takip etmenizi isteyebilir. İşbu Sözleşme ile PayU’nun Satıcılar veya Üye İşyerleri tarafından uygulanan prosedürler veya sunulan içerik üzerinde hiçbir kontrolü veya bu sayılanlara ilişkin hiçbir bilgisi olmadığını kabul etmektesiniz. Talebiniz üzerine PayU, Satıcı tarafından sağlanacak arayüz içerisinde kayıtlı bulunan ödeme kartı bilgilerinizi Satıcının ödeme sistemine aktaracaktır. Alım işlemini onaylamanızın ardından Satıcı ödemeyi her zaman olduğu gibi işleme tabi tutulmak üzere bankasına iletecektir. Son Kullanıcı, ilk onaylamadan sonraki tüm hizmet alım bedellerinin ödenmesinde  kendisinden ayrıca bir şifre onayı istenmeyeceğini peşinen kabul etmiştir.

Ödemenin PayU tarafından sunulan Hizmetler aracılığıyla tamamlanamaması durumunda, alım işlemine ilişkin ödemenin başka bir yöntemle yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde alım işlemi tamamlanmayacaktır.

Mobil Uygulama Vasıtasıyla Gerçekleştirilen İşlemler, akıllı telefonunuza indirilecek olan ilgili Üye İşyeri uygulaması (“Uygulama”) vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Uygulamayı indirdikten sonra Uygulama tarafından sağlanan ara yüze Kişisel Bilgilerinizi gireceksiniz ve ardından bu bilgiler sistemimize gönderilecektir. Uygulama üzerinden bir satın alma işlemi gerçekleştirmek istediğinizde, malların/hizmetlerin satışını gerçekleştiren Satıcı sizden ek bilgiler talep edebilir veya belirli bir ödeme prosedürünü takip etmenizi rica edebilir. İşbu Sözleşme ile PayU’nun Üye İşyerleri tarafından uygulanan prosedürler veya sunulan içerik üzerinde hiçbir kontrolü veya bu sayılanlara ilişkin hiçbir bilgisi olmadığını kabul etmektesiniz. Talebiniz üzerine PayU, Uygulama içerisinde kayıtlı bulunan ödeme kartı bilgilerinizi Üye İşyeri’nin ödeme sistemine aktaracaktır. Alım işlemini onaylamanızın ardından Üye İşyeri ödemeyi her zaman olduğu gibi işleme tabi tutulmak üzere bankasına iletecektir. Son Kullanıcı, ilk onaylamadan sonraki tüm hizmet alım bedellerinin ödenmesinde  kendisinden ayrıca bir şifre onayı istenmeyeceğini peşinen kabul etmiştir.

Ödemenin PayU tarafından sunulan Hizmetler aracılığıyla tamamlanamaması durumunda, alım işlemine ilişkin ödemenin başka bir yöntemle yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde alım işlemi tamamlanmayacaktır.

İşbu Hüküm ve Koşulları kabul ederek akıllı telefonunuzun çalınması veya üçüncü taraflarca kullanılması durumunda, akıllı telefonunuzu elinde bulunduran kişinin herhangi bir bilgi girmeden Mobil Uygulama üzerinden işlemler gerçekleştirebileceğinin farkında olduğunuzu beyan etmiş olmaktasınız. Son Kullanıcı, Hizmetlerin bu şekilde izinsiz olarak kullanılmasından PayU’nun hiçbir surette sorumlu olmayacağını kabul etmektedir.

02. Kişisel Veriler

Hizmetleri sunabilmek için PayU’nun, Hizmetleri kullanmak için PayU’ya sağladığınız herhangi bir kişisel veriyi (“Kişisel Veriler”) toplaması, muhafaza etmesi, kullanması, işlemesi ve aktarması gerekmektedir. Hizmetleri kullandığınız sürece ve tarafınızca aşağıda açıklandığı üzere Hizmetleri almamayı tercih edene kadar, PayU’ya Kişisel Verileri toplamak, muhafaza etmek, kullanmak, işlemek ve aktarmak üzere muvafakat verdiğinizi kabul etmektesiniz. Kişisel Verileriniz şifrelenecek ve sistemimizde korunacaktır.
İşbu Hüküm ve Koşullar ile Son Kullanıcı, PayU’nun Kişisel Verileri aşağıdaki şekilde kullanmasına onay vermektedir:

  1. Kişisel Verileri toplamasına ve işlemesine, kendi kayıtlarını tutmak, şirket içi raporlama ve analiz yapma ile dolandırıcılığın tespiti ve destek verme amacıyla kullanmasına
  2. İşbu Hüküm ve Koşullarda düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla (ödeyeceğiniz kredi kartı bilgileri ile diğer bilgileri eşleştirerek kart sahibini tayin etmek de dâhil olmak ve fakat bunla sınırlı olmamak üzere) Satıcı’dan temin ettiği Kişisel Verileri kullanmasına.
  3. Hizmetleri alan diğer Satıcılara tarafınızı tanıtmak amacıyla Kişisel Verileri transfer etmesine.
  4. Kişisel Verilerin veri analizi ve diğer ölçüm metotları arasında iş performansını, kayıtlı kişi sayısını, kanalları, gerçekleştirilen işlemleri ve site performansını belirlemek amacı ile kullanılmasına.
  5. Kanunen, mahkeme kararı veya başka bir yetkili organ tarafından gerekli görüldüğü takdirde veya hukuki bir uyuşmazlıkta PayU’nun haklarını korumak için gerekli olduğu hallerde veya PayU’nun bahse konu ifşanın herhangi bir fiziksel zararı veya maddi kaybı önlemek üzere veya şüpheli veya fiili bir dolandırıcılık faaliyeti veya yasadışı faaliyete ilişkin soruşturma ile bağlantılı olarak gerekli veya uygun olduğuna kanaat getirmesi halinde Kişisel Verileri vermesine.
  6. Kişisel Verilerin ticari işimizi değerlendirme, işletme ve geliştirme amacı ile amacıyla kullanılmasına
  7. Kişisel Verilere dahil olan telefon numaranız ve/veya mail adresinizin PayU tarafından sizinle iletişim ile ilgili yeniliklerden ve kampanyalardan haberdar etmek ve reklamları size iletmek için kullanılmasına.
  8. İnteraktif varlıklarımızın takibi ve geliştirilmesi amacıyla Kişisel Verilerin kullanılmasına.

Hizmetlerin alınmamasına karar verilmesi halinde ödeme yapılacak kredi kartlarının sistemden çıkarılmasının istenip istenmediğini soracak olan Uygulamanın veya Üye İşyeri tarafından işletilen web sitesinin ödeme bölümüne girilmesi gereklidir. Son Kullanıcı, ödeme yapılacak kredi kartlarının Sistemden silinmesi halinde, tekrar kayıt yaptırana kadar Hizmetlerden yararlanamayacağını kabul etmektedir. Kişisel Veriler, Hizmetleri alınmasına karar verilmesinden itibaren 48 saat sonra toplanmayacak, depolanmayacak, kullanılmayacak, işlenmeyecek veya transfer edilmeyecektir.

PayU’nun işletmesinin veya varlıklarının tamamını veya bir kısmını satması veya devretmesi durumunda, Kişisel Verileri devretme hakkı da saklı kalmaktadır.  Bahse konu satış veya devir işleminin gerçekleşmesi durumunda, PayU devir alan tarafı PayU’ya sağlanan Kişisel Verileri işbu Hüküm ve Koşullara uygun bir şekilde kullanmak üzere yönlendirmek amacıyla makul çabayı gösterecektir.

03. Sorumluluk

Son Kullanıcı’nın Hizmetlerden faydalanabilmesi için en az 18 yaşında olması şarttır. PayU bir banka değildir ve bankacılık hizmetleri sunmamaktadır. PayU tarafından sunulan Hizmetler burada tanımlanan kapsam ile sınırlıdır. PayU siz ve herhangi bir Satıcı ve/veya Üye İşyeri arasında yapılan hiçbir işleme dâhil değildir veya bahse konu hiçbir işleme ilişkin taahhüt vermemektedir. PayU, hiçbir son kullanıcı adına ödeme güvencesi vermemektedir. PayU sizin adınıza aktarmakta olduğu kişisel bilgilerin gerçekliği, geçerliliği, doğruluğu veya eksiksiz olduğuna ilişkin hiçbir beyan veya tekeffülde bulunmamaktadır. PayU, PayU’nun kast ve ağır kusuru olan haller hariç olmak üzere kişisel bilgiler ile ilintili dolandırıcılık faaliyetleri veya bahse konu bilgilerin izinsiz kullanımına ilişkin hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir.

Siz ve satıcı arasında gerçekleştirilen işleme ilişkin herhangi bir kusurdan, gecikmeden, ayıptan, hatadan veya uyumsuzluktan PayU sorumlu değildir.

PayU’nun, Uygulama ve/veya e-ticaret siteleri aracılığıyla erişilen Satıcılara veya Satıcılar tarafından Uygulama içerisinde veya kendi internet siteleri üzerinden sunulan Tekliflere ilişkin hiçbir teminat veya güvence vermeyeceğini kabul etmektesiniz.

04. Son Kullanıcı Hesabı

Son Kullanıcı, Hizmetleri kullanmak üzere kayıt yaptırırken ve hesabını oluştururken doğru, güncel ve eksiksiz bilgiler sağlayacağını, herhangi bir üçüncü kişinin hesabına erişmelerine veya şifresini kullanmalarına izin vermeyeceğini, Kişisel Bilgilerinin doğru, güncel ve eksiksiz olmasını sağlayacağını, Hizmetleri diğer kullanıcıların bahse konu Hizmetlerin kaynaklarına erişimini veya bu kaynaklardan yararlanmalarını olumsuz biçimde etkileyebilecek veya PayU’nun veya Üye İşyerlerinin sunucularına veya ağlarına zarar verebilecek, bahse konu sunucular ve ağları hizmet dışı bırakacak veya kapasitesini zorlayabilecek herhangi bir biçimde kullanmayacağını ve Hizmetleri yasadışı veya işbu Hüküm ve Koşullar uyarınca yasaklanmış olan hiçbir amaç için kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Son Kullanıcı’nın doğru ve güncel olmayan veya eksik herhangi bir bilgi temin etmesi veya PayU’nun bahse konu bilginin doğru ve güncel olmadığından veya eksik olduğundan şüphelenmesine neden olacak makul gerekçelerinin mevcut olması durumunda; PayU Son Kullanıcı hesabını geçici veya daimi olarak erişime kapatabilir veya sonlandırabilir. Herhangi bir şifrenin gizliliği veya hesabınızla ilintili olarak vuku bulacak herhangi bir kullanım veya faaliyet tamamen Son Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

05. İçerik Lisansına İlişkin Kısıtlamalar

İşbu Hüküm ve Koşullar çerçevesinde açıkça tanınan sınırlı haklar hariç olmak üzere, Uygulama veya Uygulama İçeriğinin tamamına ilişkin tüm haklar, mülkiyet hakları ve menfaatler münhasıran PayU’ya aittir. İşbu Hüküm ve Koşulların amaçları çerçevesinde İçerik, PayU tarafından Hizmetler dâhilindeki somut veya soyut herhangi bir mülkiyet anlamına gelmektedir. Hizmetler kapsamında, hiçbir sınırlama olmaksızın herhangi bir İçeriği lisanslama, yeniden yayımlama, dağıtma, kopyalama, tahsis etme, alt lisans verme, devretme, satma ve ilgili içerikten türetilmiş eserler üretme veya bu içeriği sair surette şahsi olmayan amaçlarla kullanma hakkına haiz değilsiniz. İçeriğin hiçbir kısmı şahsi kullanımınız dışında herhangi bir biçimde çoğaltılamaz veya elektronik veya mekanik hiçbir bilgi erişim sistemine dâhil edilemez. Hizmetlere veya bu Hizmetlere temel teşkil eden herhangi bir sunucuya veya ağa zarar verecek veya aynını olumsuz biçimde etkileyecek şekilde veya bu sayılanlara zarar vermek ve onları olumsuz biçimde etkilemek amacıyla hiçbir şekilde Hizmetlere erişemezsiniz veya bahse konu Hizmetleri kullanamazsınız. PayU; her türlü kullanım hakkını da kapsamak üzere işbu kullanım koşullarından herhangi birinin ihlali dâhil herhangi bir sebepten dolayı ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, hiçbir bildirimde bulunmaksızın hizmetlerin herhangi bir kişinin erişimine kapatılması hakkını saklı tutmaktadır.

06. Fikri Mülkiyet Hakları

Hizmetlerin İçeriği yürürlükteki fikri mülkiyet kanunları ile korunmakta olup, İçeriğin tamamı PayU’nun mülkiyetindedir. Tüm metinler, biçimlendirme (Hizmetler içerisindeki materyallerin seçimi, düzenlemesi ve yerleşimi dâhil olmak ancak bu sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere) ile resimler, grafikler, animasyonlar, araçlar, grafik bileşenler, uygulamalar, reklamlar, videolar, müzik, sesler, makaleler, reklam metinleri, yaratıcı materyaller, fotoğraflar, ticari markalar, hizmet markaları, ticari unvanlar, logolar ve Hizmetler içerisindeki diğer materyaller ve bilgiler) PayU’nun, alt ve bağlı kuruluşlarının ve bu sayılanlar ile ilintili lisans verenlerin ve lisans sahiplerinin fikri mülkiyet haklarına tabidir. Söz konusu materyaller tarafınızca kopyalanamaz, tersine düzenleme işlemlerine tabi tutulamaz, kaynak koda dönüştürülemez, tersine çevrilemez, tadil edilemez, diğer internet sitelerine yeniden gönderilemez, belirli bir kullanım için uyarlanamaz, bağlantı kurulamaz, değiştirilemez veya sair surette dağıtılamaz, yeniden dağıtılamaz, lisanslanamaz, alt lisans verilemez veya herhangi bir biçimde aktarılamaz. Tescil edilmiş olsun veya olmasın Hizmetler içerisinde görüntülenen ticari markalar, logolar, ticari unvanlar ve hizmet markaları (topluca “Ticari Markalar” olarak anılacaktır) PayU’nun, iştiraklerinin, ana kuruluşlarının, Üye İşyerlerinin ve üçüncü taraf ortaklarının Ticari Markalarıdır. Hizmetler bünyesindeki hiçbir unsur; Hizmetler içerisinde görüntülen herhangi bir Ticari Markaya ilişkin lisansın veya bahse konu Ticari Markanın kullanım hakkının PayU’nun veya ilgili Ticari Markanın sahibi olması muhtemel üçüncü tarafların önceden alınacak muvafakati olmaksızın zımnen veya sair surette tahsis edildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Söz konusu materyallerin herhangi bir biçimde izinsiz ticari kullanımının, PayU’nun fikri mülkiyet haklarını ihlal edeceğini ve PayU’nun haiz olduğu tüm kanuni haklar ile kanun yollarına tabi olacağını kabul etmektesiniz.

07. Üçüncü Taraflara ait İçerik ve İnternet Sitelerine Verilen Bağlantılar

Hizmetler, üçüncü taraflara ait içerik ve internet sitelerine verilen bağlantılar içerebilir. Söz konusu içerik ve bağlantılar Hizmetlerden tümüyle bağımsızdır. PayU bu hususta hiçbir onay, teminat veya güvence vermemektedir. PayU üçüncü taraflarca sağlanan bilgilerin veya bağlantısı verilen internet siteleri üzerinden sunulan veya satılan ürünlerin veya hizmetlerin doğruluğundan, tamlığından ve güvenilirliğinden sorumlu değildir. Siz ve bahse konu üçüncü taraflar arasında akdedilecek herhangi bir sözleşmeye, yapılacak olan herhangi bir işleme veya sair düzenlemelere ilişkin risk münhasıran tarafınıza aittir. Üçüncü taraflara ait bir bağlantıya tıkladığınızda Uygulamadan çıkacaksınız. Bağlantıya tıklayarak ulaştığınız sitede vereceğiniz Kişisel Bilgiler PayU tarafından toplanmayacak veya kontrol edilmeyecek olup; bahse konu sitenin gizlilik bildirimine veya kullanım koşullarına tabi olacaktır. Bu durumda PAYU hiçbir surette sorumlu olmayacaktır. PayU; üçüncü tarafların eylemlerine, tekliflerine veya sundukları içeriğe ilişkin hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.

08. Garanti Koşulları

SON KULLANICI, PAYU VEYA İŞ ORTAKLARI, ÜYE İŞYERLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, ANA ŞİRKETLERİ VEYA İŞTİRAKLERİNİN, HİZMETLERİN KULLANILMASI DÂHİLİNDE, PAYU’NUN KAST VE AĞIR KUSURU OLAN HALLER MÜSTESNA OLMAK ÜZERE, HIRSIZLIK VEYA YETKİSİZ KULLANIM DA DÂHİL OLMAK VE FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE KİŞİSEL VERİLERİN İFŞA EDİLMESİNDEN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK DOĞACAK, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN SORUMLU OLMADIĞINI HERHANGİ BİR ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN VE GAYRI KABİLİ RÜCU OLARAK KABUL ETMEKTEDİR.

SATICININ ALIM İŞLEMİNİN KONUSUNA İLİŞKİN İFASI, ALIMA KONU OLAN ÜRÜNÜN GEÇ TESLİM EDİLMESİ/TESLİM EDİLMEMESİ, ALIMA KONU OLAN ÜRÜNLERİN AYIPLI OLARAK TESLİMİ, MÜLKİYET HAKKI/İHLAL DURUMUNUN SÖZ KONUSU OLUP OLMAMASI, BİLGİNİN NİTELİĞİ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DÂHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR.  HİZMETLER ARACILIĞIYLA PAYU’DAN ALDIĞINIZ BİLGİLER, İŞBU HÜKÜM VE KOŞULLAR KAPSAMINDA AÇIKÇA BELİRTİLMEYEN HİÇBİR GARANTİ SORUMLULUĞUNU DOĞURMAYACAKTIR. HERHANGİ BİR KISITLAMAYA TABİ OLMAKSIZIN, PAYU HİZMETİN KULLANILABİLİR DURUMDA OLMASINA, HİZMETİN HATASIZ OLARAK ÇALIŞACAĞINA, BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNA, ARIZLARIN GİDERİLECEĞİNE VEYA HİZMETİN VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI UNSURLARI İÇERMEDİĞİNE İLİŞKİN HİÇ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. HİZMETLERİ KULLANIMINIZA İLİŞKİN RİSK TARAFINIZA AİT OLACAK OLUP, İNDİRİLEN VEYA SAİR SURETTE EDİNİLEN HERHANGİ BİR İÇERİK RİSKİ TARAFINIZA AİT OLMAK ÜZERE TEMİN EDİLECEKTİR VE VİRÜSLERDEN KAYNAKLANAN HASAR DÂHİL OLMAK, ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİZMETLERİ KULLANMANIZDAN DOLAYI İŞLETİM SİSTEMİNİZE VERİLECEK HERHANGİ BİR HASARDAN VEYA HERHANGİ BİR VERİ KAYBINDAN MÜNHASIRAN SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ. İŞBU HÜKÜMLERDE YER ALAN HİÇBİR HÜKÜM, PAYU’YU (I) KENDİ İHMALİNDEN KAYNAKLANAN ÖLÜM VEYA FİZİKSEL YARALANMAYA (II) DOLANDIRICILIK VEYA YALAN BEYANA VEYA (III) PAYU’NUN KENDİ SORUMLULUĞUNU BERTARAF ETMESİNİN VEYA BERTARAF ETME TEŞEBBÜSÜNDE BULUNMASININ HUKUKA AYKIRI OLACAĞI HERHANGİ BİR HUSUSA İLİŞKİN SORUMLULUĞUNU SINIRLANDIRMAMAKTADIR.

KABLOSUZ TAŞIYICINIZ, SATICI, MOBİL CİHAZINIZIN/ BİLGİSAYARINIZIN ÜRETİCİSİ VE PERAKENDE SATICISI, MOBİL CİHAZINIZIN/BİLGİSAYARINIZIN/YAZILIMINIZIN İŞLETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİCİSİ VE HERHANGİ BİR UYGULAMA MAĞAZASININ VEYA UYGULAMAYI EDİNDİĞİNİZ BENZER HİZMETİN OPERATÖRÜ (BUNDAN BÖYLE BUNLAR TOPLUCA “ÜÇÜNCÜ TARAFLAR” OLARAK ANILACAKTIR) İŞBU SÖZLEŞMENİN TARAFLARINDAN BİRİ DEĞİLDİR VE HİZMETLER BU SAYILANLARIN MÜLKİYETİNDE OLMAYIP, HİZMETLERDEN SORUMLU OLMAYACAKLARDIR.

İHLAL YASAĞI, MÜLKİYET, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, SATICININ ALIM KONUSUNA İLİŞKİN İFASI, ALIMA KONU ÜRÜNÜN GEÇ TESLİM EDİLMESİ/TESLİM EDİLMEMESİ, ALIMA KONU ÜRÜNLERİN AYIPLI OLARAK TESLİMİ,  ZAPTA KARŞI TEKEFFÜLE, BİLGİ KALİTESİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA İLİŞKİN OLARAK VERİLECEK ZIMNİ GARANTİ DÂHİL OLMAK ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HİZMETLERE İLİŞKİN SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ SORUMLULUPU OLMADIĞINI; (II) HİÇBİR DURUMDA, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN İLGİLİ TALEBİN TÜRÜNE BAKILMAKSIZIN (SÖZLEŞMESEL, İHMALİ VEYA HAKSIZ FİİLE DAYALI TALEPLER DÂHİL OLMAK ANCAK BU SAYILANLAR İLE SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) PAYU VEYA İŞ ORTAKLARI, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, ANA ŞİRKETLERİ VEYA İŞTİRAKLERİ BAHSE KONU ZARAR VEYA HASARIN OLUŞABİLECEĞİ HUSUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSALAR DAHİ HİZMETLERDEN VE İŞBU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN MAL ZARARI,  KULLANIM KAYBI, İŞ KAYBI, MALİ KAYIP, VERİ KAYBI VEYA KÂR KAYBI DÂHİL OLMAK ANCAK BU SAYILANLAR İLE SINIRLI OLMAMAK ÜZERE DOĞRUDAN, DOLAYLI, CEZAİ, ARIZİ VEYA KUSURLU BİR FİİL VEYA İHMALDEN FİİLEN DOĞMUŞ OLMAKLA BİRLİKTE ONUN SONUCU OLMAYAN ZARARLARDAN DOLAYI SİZE VEYA SAİR ÜÇÜNCÜ TARAFLARA KARŞI SORUMLU TUTULMAYACAĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ. İŞBU HÜKÜM VE KOŞULLARLA, PAYU’NUN KAST VE AĞIR KUSURU OLAN HALLER MÜSTESNA OLMAK ÜZERE, SİZİN VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İŞBU HÜKÜM VE KOŞULLARDAN DOĞABİLECEK ZARARINDAN DOLAYI PAYU’NUN HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU OLMAYACAĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ. 

09. Genel Hükümler

İşbu Hüküm ve Koşullar, içerdiği hükümlerden herhangi birinin ihlal edilmesi halinde kendiliğinden fesholacaktır. İşbu Hüküm ve Koşullar’a Türk Hukuku uygulanacaktır. Hem Son Kullanıcı hem de PayU İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin her türlü ihtilafın çözümünde yetkili olduğunu kabul eder. Hüküm ve Koşullar, Son Kullanıcı tarafından temlik veya devir edilemez. PayU, işbu Hüküm ve Koşullar ile Son Kullanıcı’yı PayU tarafından sunulan promosyonlardan haberdar etme hakkın haiz olmaktadır. Bu tür promosyonların tamamı bahse konu promosyonlara ilişkin Hüküm ve Koşullara ve yürürlükteki ilgili tüm kanunlara, yönetmeliklere ve tüzüklere tabidir.

PayU işbu Hüküm ve Koşullarda öngörülen haklarını dilediği zaman temlik edebilir ve yükümlülüklerini devredebilir. İşbu Hüküm ve Koşulların herhangi bir bölümünün veya hükmünün hukuka aykırı, hükümsüz, geçersiz veya uygulanamaz kılınması durumunda; geriye kalan hükümlerin geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmeyecektir. Belirli sayfalarda, uygulamalarda, araçlarda ve Hizmetler içerisinde erişim sağlayabildiğiniz diğer materyallerde mevcut bulunan belirlenmiş yasal bildirimler veya koşullar ile işbu Hüküm ve Koşulların bazı hükümlerin yerini alabilir veya aynına birtakım ilaveler yapabilir. PayU’nun işbu Hüküm ve Koşulların herhangi bir hükmünü veya ilave herhangi bir hükmü uygulamaması, bahse konu hükümlerden veya bu hükmü uygulama hakkından feragat ettiği şeklinde addedilmeyecektir. İşbu Hüküm ve Koşullar ile ilgili herhangi bir belge, elektronik ortamda kabul edilebilir ve vereceğiniz onayın siz ve PayU arasında bağlayıcı olduğu varsayılacaktır.